Najvyššou hodnotou je človek

Sme SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Sme politická strana, ktorej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne, alebo zdravotne odkázaných ľudí.

Naším cieľom je spravodlivá mzda, kvalita zamestnaneckého a podnikateľského prostredia, dôstojný život pre všetkých, zdravá krajina a moderný sociálne spravodlivý štát.

Sme spomedzi vás.

TOP priority strany

Na Slovensku máme veľké množstvo finančných odborníkov svetového významu: predstavte si, že viac ako 150 tis....
Zodpovednosť politikov a úradníkov za svoje rozhodnutia musí byť súčasťou ich profesionality a osobnej cti. Zlyhania...
Súčasťou zmeny súčasného systému vlády oligarchov a politických bábok bližšie k ľuďom musí byť okrem decentralizácie...
100€ K VAŠEJ VÝPLATE 💸 Zrušíme platenie odvodov zo mzdy zamestnancami, čo prinesie k výplate viac ako 💯 €...
Neustále sme svedkami toho, ako tzv. "šikovní" podnikatelia a medzi nimi aj niektorí politickí milionári oberajú náš...
Sme strana, ktorá nemá a neprijme financie od oligarchov, preto sa spoliehame na Vás. Jediná možnosť ako robiť politiku na Slovensku slušne a bez záväzkov je financovať ju od občanov malými darmi. Pokiaľ nás chcete podporiť malou sumou, môžete tak urobiť na náš účet:
SK27 1100 0000 0029 4500 2856
Ďakujeme za každý Váš príspevok!

NOVINKY

Je krátko po voľbách, poznáme víťazov a porazených. Tušíme, kto vytvorí vládu, vieme kto ju bude reprezentovať. V...
Platby poistného do garančného fondu by mali v kritických situáciách zabezpečiť dostupnosť príjmu pracujúcim. Je to...
Spomedzi krajín V4 sme na tom najhoršie v rámci rebríčka sociálnej spravodlivosti. Nemáme sa čím chváliť. Za desať...
V súčasnosti sa bežne stáva, že zamestnancom štátnej a verejnej služby vychádza tabuľkový plat nižší ako je minimálna...
VLADIMÍR SIROTKA PODPORUJE NÁŠ PROGRAM Predseda Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov...

PREDSEDA STRANY

Stanislav MIČEV

“Zasadíme sa za štandardy
sociálneho štátu
garantujúceho istoty
sociálne slabým.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján GABONAY

“Presadíme podmienky
pre sociálne spravodlivý
a dôstojný život
pracujúcich.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján PLESNÍK

“Podporíme tvorbu silnej
a stabilnej strednej vrstvy
spoločnosti programom
pre živnostníkov.“

PODPREDSEDA STRANY

František ČEKEL

“Zabezpečíme dostupnosť
kvalitnej  zdravotnej
a sociálnej starostlivosti
vo všetkých regiónoch

PODPREDSEDA STRANY

Vladimír SKLENKA

“Prispejeme k obnoveniu kultúrnej
hodnoty krajiny, rozvoju a oživeniu
kultúrneho dedičstva,
tradícií a pamiatok.“