Novinky

Odbory musia byť apolitické

Dnes sa predseda strany SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby Stanislav Mičev spolu s podpredsedom Jánom Gabonayom a Pavlom Ružičkom stretli s prezidentom Konfederácie odborových zväzov p. Magdoškom a viceprezidentkou p. Uhlerovou.
Odovzdali sme im náš volebný program a požiadali ich o komplexné zhodnotenie. My síce vieme, že máme najlepší program pre zamestnancov na Slovensku, dobré je však podrobiť ho kritike tých najpovolanejších. Keďže zamestnanci, robotníci, zamestnanecké prostredie a ohodnotenie zamestnancov je najväčšou prioritou našej strany, je tomu prispôsobený aj náš program - máme pripravených viac ako 70 konkrétnych opatrení.
Na záver sme sa zhodli na tom, že nie sú potrebné žiadne spoločné deklarácie ani zmluvy, KOZ by mala byť nezávislá od politických strán. Dôležité sú skutky.
👉Na našej kandidátke do parlamentu nájdete viacero odborárov, ktorí sú garantom presadenia programu pre zamestnancov v praxi.👈