Novinky

Živnostenské licencie

Za posledných desať rokov klesol počet živnostníkov na Slovensku o štvrtinu. Neustále sa zvyšujúca byrokratická záťaž, vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a vysoká miera rizika (živnostník ručí celým svojim majetkom) odrádza občanov od tohto spôsobu podnikania.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby presadí zavedenie živnostenských licencií. Živnostník pri obrate do 50 tis. € zaplatí jednorázový licenčný poplatok vo výške 500 € a nebude musieť viesť účtovníctvo, len evidenciu vydaných faktúr.
Tiež prichádzame s obmedzením podnikateľského rizika pre živnostníka: živnostník už nebude ručiť celým svojim majetkom, ale len majetkom, ktorý vloží do podnikania.