Novinky

ODZVOŇME NEČESTNÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

Špekulácie v odmeňovaní nevyplácaním mzdy za všetky odpracované hodiny, príplatkov za nadčas, nepriznávanie celého rozsahu oprávnenej dovolenky, či neposkytovania stravných lístkov, býva v najmenej jednom odvetví národného hospodárstva takmer samozrejmosťou.

Brániť sa najmä v prostredí s vyššou mierou nezamestnanosti nie je jednoduché. Je skôr ohrozujúce akú-takú existenciu živobytia rodiny.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s povinnou kontrolou anonymných podaní a zavedením agenta inšpekcie, ktorý na mieste odhalí nezákonnosť.

Viac nájdete v našom programe pre zamestnancov, v ktorom sme pripravili 80 konkrétnych riešení na zlepšenie života zamestnancom:

https://solidarita.eu/images/Solidarita_program_FINAL.pdf