Novinky

Vytvorme 22 regiónov a 4 kraje

Slovensko zamestnáva príliš veľa a príliš slabo zaplatených ľudí vo verejnej správe. Zjavne dozrel čas na zásadnú reformu verejnej správy.
Riešením je namiesto 79 okresných úradov 22 regionálnych úradov a 4 krajské + BA s komplexnými službami a menším počtom kvalitnejších úradníkov. Doplní ich cca 80 klientskych centier miestnej štátnej správy totožných s existujúcimi klientskymi centrami okresných miest.
V praxi to znamená, že občan príde do okresného mesta a na jednom mieste vybaví všetko, čo potrebuje bez kontaktu s úradníkom, ktorý má určenú agendu na starosti.
22 hospodárskych regiónov kopíruje historické hranice regiónov, čo ich predurčuje na jednoduchší a rýchlejší rozvoj. V súčasnosti sú mnohé historické regióny rozdelené do viacerých VUC a prax nám ukázala, že to ľudia neprijali a nepomáha to ich rozvoju. 22 hospodárskych regiónov bude zároveň záväznou územnou štruktúrou všetkých ministerstiev.

Aké sú prínosy takejto reformy verejnej správy?
- namiesto množstva rôznorodých špecializovaných úradov miestnej verejnej správy s rôznymi spádovými obvodmi 22 administratívnych centier s jednotným spádovým obvodom
- zrušenie väzieb a vzťahov štruktúr štátnej správy, polície a súdov s nekalými podnikateľskými štruktúrami
- odbúranie priamych kontaktov klientov s riadiacimi výkonnými pracovníkmi verejnej správy
- zvýšenie odbornosti, efektívnosti a skrátenie termínov výkonov verejnej správy
- úspora pracovných miest, čo umožní zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy

Podrobnú reformu verejnej správy si môžete pozrieť v programe "Človek je viac ako zisk" strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby na www.solidarita.eu.