Novinky

STOP šikane na pracovisku!

Určite ste sa už stretli s tým, že šéf alebo šéfka šikanovali vášho kolegu alebo kolegyňu. Prípadne rovno vás. Tešiť sa do práce a podávať dobré pracovné výkony v situácii, kedy je zamestnanec ponižovaný a šikanovaný, je dlhodobo nemožné. Je až nepochopiteľné, prečo doposiaľ slovenský Zákonník práce šikanu na pracovisku vôbec nerieši.
Keďže inšpektoráty práce kontrolujú výlučne dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, nemajú preto v tejto oblasti podľa slovenských zákonov vlastne čo kontrolovať. Štát akoby šikanu na pracovisku nechcel vidieť.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s konkrétnym ustanovením, ktorým zavedie ochranu zamestnancov pred šikanou na pracovisku. Zároveň prichádza s komplexnou reformou inšpekcie práce, ktorej cieľom je efektívna, rýchla a účinná ochrana zamestnancov.

Ako sa šikana (resp. mobbing a bossing) na pracovisku prejavuje? Medzi najčastejšie prejavy patria:
- ohováranie,
- verbálne útoky,
- psychické nátlaky, vydieranie,
- poškodzovanie dobrej povesti pracovníka,
- izolovanie jednotlivca od skupiny pracovníkov,
- iné škodlivé ovplyvňovanie výkonu jeho práce,
- odlišné odmeňovanie pracovníka oproti ostatným,
- zvýšené požiadavky na jeho výkony oproti ostatným,
- zvýšené časové nároky na zamestnanca oproti ostatným,
- privlastňovanie si výsledkov práce nadriadeným,
- sexuálne obťažovanie.