Novinky

Sme najhorší v sociálnej spravodlivosti spomedzi krajín V4

Spomedzi krajín V4 sme na tom najhoršie v rámci rebríčka sociálnej spravodlivosti. Nemáme sa čím chváliť. Za desať rokov sme sa takmer nezlepšili. Nepomohli nám ani ľavicové vlády, ani pravicové a ani zmiešané vlády.

Tak napríklad v prevencii chudoby sme za 10 rokov pohoreli. Celkový počet ľudí ohrozených chudobou sa za desať rokov zvýšil z 5,7% na 7,8%. Vzdelávací systém je na 37. mieste v rámci krajín OECD a je poznačený hlavne nedostatkom politického konsenzu. Výrazne zaostávame aj v zamestnaneckej politike a medzigeneračnej spravodlivosti.

Musíme si priznať, že v sociálnej oblasti sme na tom zle. A keď sa k moci dostanú pravicoví milionári, tak sa nič nezmení. Nevedia sa totiž vžiť do bežných problémov občanov, neriešia pracujúcu chudobu a vidíte to aj v ich kampani. Namiesto riešení ponúkajú len prázdne heslá.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s konkrétnymi opatreniami, ako sa popasovať s chudobou na Slovensku. Dva najdôležitejšie sú 800€ minimálna mzda a zrušenie platenia odvodov zamestnancami, čo prinesie každému zamestnancovi minimálne 100€ mesačne.

V ROKU 2020 VOLÍME STRANU 20!