Novinky

🤝 SPUTNIK MOHOL SPÁJAŤ, NIE ROZDEĽOVAŤ!

Zdá sa, že ruská vakcína opätovne rozdelila spoločnosť. Veľa ľudí je za, veľa proti a to aj napriek tomu, že očkovať sa touto vakcínou budú len tí, ktorí s tým budú súhlasiť a ktorí si ju vyžiadajú. Napriek tomu vieme urobiť jeden vážny krok, ktorý pomôže SPUTNIKU ako aj nášmu rozdelenému Slovensku:
🤝ZREALIZUJME VÝSKUM ÚČINNOSTI VAKCÍNY SPUTNIK V
Čo najskôr zriaďme vedeckú skupinu zloženú zo špičkových slovenských vedcov, pozvime do nej aj zahraničných vedcov a urobme klinický výskum účinnosti vakcíny SPUTNIK V. Evidentne sa ľudia na Slovensku chcú dať zaočkovať ruskou vakcínou vedomí si toho, že Rusko nepožiadalo o jej oficiálnu registráciu na Slovensku a v celej EÚ prostredníctvom Európskej liekovej agentúry. Požiadajme ich, aby sa zúčastnili výskumu a pomôžeme tak aj iným národom poraziť túto "geopolitickú zbraň" a pozerať sa na Sputnika ako na vakcínu.
Prečo Sputnik rozdeľuje aj na Slovensku? Lebo aj tu sa stal marketingovým nástrojom v politickom boji, lebo vo vláde si už každý robí čo chce, premiér nakupuje potajomky a robí z toho senzáciu. V tejto situácii a takto rozloženej vláde nám pomôže len nová úradnícka vláda až do skončenia pandémie.