Najvyššou hodnotou je človek

Sme SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Sme politická strana, ktorej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne, alebo zdravotne odkázaných ľudí.

Naším cieľom je spravodlivá mzda, kvalita zamestnaneckého a podnikateľského prostredia, dôstojný život pre všetkých, zdravá krajina a moderný sociálne spravodlivý štát.

Sme spomedzi vás.

TOP priority strany

Na Slovensku máme veľké množstvo finančných odborníkov svetového významu: predstavte si, že viac ako 150 tis....
Zodpovednosť politikov a úradníkov za svoje rozhodnutia musí byť súčasťou ich profesionality a osobnej cti. Zlyhania...
Súčasťou zmeny súčasného systému vlády oligarchov a politických bábok bližšie k ľuďom musí byť okrem decentralizácie...
100€ K VAŠEJ VÝPLATE 💸 Zrušíme platenie odvodov zo mzdy zamestnancami, čo prinesie k výplate viac ako 💯 €...
Neustále sme svedkami toho, ako tzv. "šikovní" podnikatelia a medzi nimi aj niektorí politickí milionári oberajú náš...
Sme strana, ktorá nemá a neprijme financie od oligarchov, preto sa spoliehame na Vás. Jediná možnosť ako robiť politiku na Slovensku slušne a bez záväzkov je financovať ju od občanov malými darmi. Pokiaľ nás chcete podporiť malou sumou, môžete tak urobiť na náš účet:
SK27 1100 0000 0029 4500 2856
Ďakujeme za každý Váš príspevok!

NOVINKY

V prepočte na paritu kúpnej sily dosahuje rumunská minimálna mzda 114 percent slovenskej. Ak povieme, že 458...
Na jednej strane máme sto zbytočných obetí korony denne. Stovky až tisíce živnostníkov a zamestnancov...
rok 2010: Daniel Lipšic - minister vnútra Maroš Žilinka - štátny tajomník ministerstva vnútra Vladimír...
Vďaka najneschopnejšej vláde v dejinách Slovenska sme sa počas pandémie prepracovali k tisíckam zbytočných...
Aký malo význam 10dňové divadlo milionárskych politikov? Môže milionár potopiť milionára? Čo ich drží...

PREDSEDA STRANY

Stanislav MIČEV

“Zasadíme sa za štandardy
sociálneho štátu
garantujúceho istoty
sociálne slabým.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján GABONAY

“Presadíme podmienky
pre sociálne spravodlivý
a dôstojný život
pracujúcich.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján PLESNÍK

“Podporíme tvorbu silnej
a stabilnej strednej vrstvy
spoločnosti programom
pre živnostníkov.“

PODPREDSEDA STRANY

František ČEKEL

“Zabezpečíme dostupnosť
kvalitnej  zdravotnej
a sociálnej starostlivosti
vo všetkých regiónoch

PODPREDSEDA STRANY

Vladimír SKLENKA

“Prispejeme k obnoveniu kultúrnej
hodnoty krajiny, rozvoju a oživeniu
kultúrneho dedičstva,
tradícií a pamiatok.“