Ľudia

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB Banská Bystrica, narodil sa v roku 1977, býva v Banskej Bystrici.

Od skončenia štúdia pôsobil v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako historik na rôznych pozíciách – zástupca riaditeľa, vedúci Historického oddelenia, vedúci Spoločenskovedného oddelenia, neskôr ako vedecký tajomník múzea pre vedu a výskum. V múzeu pôsobil aj ako vedúci odborov. V rokoch 2014 a 2018 bol zvolený za poslanca mesta Banská Bystrica. Je autorom veľkého množstva výstav a publikácií a podieľa sa prehlbovaní lokalpatriotizmu Slovenska. Aj vďaka nemu sa Slovensko  v roku 2019 stalo súčasťou veľkého medzinárodného projektu Európskej fuggerovskej cesty, kde spolupracuje s mestami z najvyspelejších európskych regiónov ako nemecké Bavorsko, či rakúske a talianske Tirolsko.

 

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent Technickej univerzity v Košiciach, narodil sa v roku 1969, býva v Spišskej Novej Vsi.

Celý svoj profesný život zasvätil družstevníctvu a uplatneniu zdravotne znevýhodnených na trhu práce. Od roku 1988 pôsobí na rôznych pozíciách v družstve Združena. Za svoje pôsobenie v oblasti družstevníctva a zdravotne znevýhodnených získal viaceré celoslovenské ocenenia. Vo voľnom čase sa venuje neziskovej organizácii CPS Dokorán.

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, narodil sa v roku 1958, býva vo Zvolene.

Profesijne sa venuje odbornej expertnej činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry a vykonávaním analýz využiteľnosti odpadov v procese obehovej ekonomiky pre tvorbu nových výrobkov zo zhodnotených odpadov. Celý svoj život však zasvätil v boji za práva a postavenie živnostníkov a malých podnikateľov. Od roku 1993 je členom Živnostenského spoločenstva mesta Zvolen. V roku 2009 sa stal členom Slovenskej živnostenskej komory a od roku 2015 je jej predsedom. Zároveň je zakladajúcim členom Národnej recyklačnej agentúry Slovenskko. Získal viaceré ocenenia, medzi ktoré patria Zlatý mravec 2015 a Národná podnikateľská cena za životné prostredie 2017.

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB Banská Bystrica, narodil sa v roku 1966, býva v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1987 sa zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi a od roku 1997 sa profesionálne venuje ochrane práv a záujmov zamestnancov ako ich zástupca. Je licencovanou autoritou oprávnenou rozhodovať spory v oblasti kolektívneho pracovného práva. Je tiež dlhoročným vyjednávačom kolektívných zmlúv upravujúcich podmienky zamestnávania vrátane mzdových nárokov zamestnancov pracujúcich najmä v strojárskom, elektrotechnickom a zlievarenskom priemysle Slovenskej republiky. Od roku 2001 sa venuje aj službám zamestnanosti, kde v súčasnosti pôsobí ako predseda výboru pre otázky zamestnanosti.

Je spoluautorom Iniciatívy pracujúcej chudoby, ktorú v roku 2019 zverejnilo občianske združenie Pracujúca chudoba.

- predseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB v Banskej Bystrici, narodil sa v roku 1957, býva v Banskej Bystrici.

Celý svoj profesný život zasvätil histórii 2. sv. vojny. Niekoľko rokov bol živnostníkom, pôsobil ako riaditeľ odboru kultúrnych aktivít, múzeí, galérií a knižníc na MKSR, od roku 2006 pôsobí ako riaditeľ múzea SNP. Známy je svojím antifašistickým vystupovaním, v roku 2017 kandidoval na predsedu BBSK. Svojej kandidatúry sa pred voľbami vzdal v prospech víťazstva Jána Luntera. Je členom SZPB, slovensko-rumunskej a slovensko-ruskej komisie historikov, vedeckej rady Vojenského historického ústavu v Bratislave, vedeckej rady Múzea Veľkej vlasteneckej vojny v Minsku. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Je autorom nespočetných historickým publikácií, národných ako aj medzinárodných výstav a filmových dokumentov. Za svoje pôsobenie získal veľké množstvo domácich ako aj zahraničných ocenení. Založil tradíciu osláv Slovenského národného povstania.