Ľudia

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.

- predseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB v Banskej Bystrici, narodil sa v roku 1957, býva v Banskej Bystrici.

Celý svoj profesný život zasvätil histórii 2. sv. vojny. Niekoľko rokov bol živnostníkom, pôsobil ako riaditeľ odboru kultúrnych aktivít, múzeí, galérií a knižníc na MKSR, od roku 2006 pôsobí ako riaditeľ múzea SNP. Známy je svojím antifašistickým vystupovaním, v roku 2017 kandidoval na predsedu BBSK. Svojej kandidatúry sa pred voľbami vzdal v prospech víťazstva Jána Luntera. Je členom SZPB, slovensko-rumunskej a slovensko-ruskej komisie historikov, vedeckej rady Vojenského historického ústavu v Bratislave, vedeckej rady Múzea Veľkej vlasteneckej vojny v Minsku. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Je autorom nespočetných historickým publikácií, národných ako aj medzinárodných výstav a filmových dokumentov. Za svoje pôsobenie získal veľké množstvo domácich ako aj zahraničných ocenení. Založil tradíciu osláv Slovenského národného povstania.