Stanovy

Základnými hodnotami politickej strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby sú sloboda, tolerancia, ľudská dôstojnosť, solidarita a rovnosť pred zákonom.

Cieľom Politickej strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby je urobiť zo Slovenska prosperujúcu a dobre spravovanú krajinu, v ktorej sú občania silní v právach, slobodní v rozhodovaní, rovní si v povinnostiach a kde nájdu svoju sebarealizáciu a uplatnenie.

Navrhované programové riešenia budú vychádzať z nasledovných princípov:

 • obhajoba práv pracujúcich, malých podnikateľov a živnostníkov,
 • ochrana prírodných hodnôt a obnova krajiny s ohľadom na zmenu klímy,
 • verejná správa má slúžiť občanovi,
 • sebestačné, prosperujúce a príťažlivé regióny,
 • dostupnosť bývania, vzdelania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu,
 • zlepšenie uplatnenia mladých ľudí a podpora mladých rodín,
 • ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva – pamiatok a tradícií Slovenskej republiky,
 • posilnenie spoluúčasti verejnosti na správe vecí verejných,
 • rovnosť pred zákonom a spravodlivosť pre všetkých,
 • zníženie energetickej náročnosti hospodárstva a jeho transformácia na obehovú ekonomiku, podpora vedy, výskumu a inovácií,
 • ekologizácia dopravy a znižovanie emisií do ovzdušia, pôdy a vody,
 • posilnenie postavenia Slovenska v EÚ.

Celé platné znenie stanov si môžete stiahnuť TU: