Novinky

VÝZVA na zverejnenie majetkových priznaní politikov

Predseda strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby dnes predstavil právnu úpravu, ktorou plánuje zastaviť rozkrádanie štátneho majetku. Slušní ľavičiari ju chcú presadiť okamžite po vstupe do parlamentu.

 

Zastaviť rozkrádanie štátu a postaviť zodpovedných pred súd sa dá podľa právnych expertov strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby okamžite jednou právnou úpravou. Na zmenu ústavného zákona a zverejnenie podrobných majetkových priznaní všetkých lídrov kandidujúcich strán ešte pred parlamentnými voľbami, vyzval  v Banskej Bystrici na tlačovej konferencii Stanislav Mičev.

 

O majetkových priznaniach vysokých štátnych funkcionárov hovorí nedávno novelizovaný ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podľa strany SOLIDARITA je to  však len povrchná kozmetická úprava pôvodného starého zákona, čo vyhovuje súčasným politikom: „V tomto štáte ruka ruku myje. Preto prešiel v národnej rade len chabý facelift nefunkčného ústavného zákona. To znamená, že súčasní  poslanci v odhlasovanej podobe zákona nezastavili rozkrádanie republiky politikmi a aj naďalej tu budú bohatnúť ďalší „noví počiatkovci“ na úkor chudobnejúcich občanov.  Preto som presvedčený, že na zásadné zákonné zmeny je nutná aj zásadná zmena poslancov. Konečne musia prísť do parlamentu politici, ktorí v ňom nebudú populisticky vykrikovať, ale presadzovať reálne zákony. Aj v tomto prípade už máme na expertnej úrovni pripravenú právnu úpravu ústavného zákona. Po našom zvolení do parlamentu sme pripravení ju okamžite presadiť. Je na čase vziať zlodejom to, čo ukradli bežným ľuďom a postaviť ich pred súd. Chceme poprosiť voličov, aby v parlamentných voľbách hlasovali za zmenu, ktorú prinášame. Iba tak môžeme zastaviť korupciu, vyhnať milionárov z politiky a nechať ju robiť slušnými ľuďmi. Legislatívnou zmenou zastavíme korupciu prerastenú na najvyššie miesta, zodpovedných postavíme pred súd a ukradnuté peniaze vrátime bežným ľuďom,“ povedal predseda strany SOLIDARITA Hnutie pracujúcej chudoby Stanislav Mičev.
 

Podľa právnych poradcov strany síce v občianskej spoločnosti neexistuje rozdiel medzi ľuďmi, politici a vysokí štátni funkcionári sú však vzhľadom na svoju spoločenskú zodpovednosť povinní znášať oveľa vyšší stupeň kontroly a potreby zverejnenia svojich údajov ako bežní ľudia. Preto je ich návrh legislatívnej zmeny možný.

 

 Novela ústavného zákona z dielne strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby môže zmeniť zásadným spôsobom majetkové priznania politikov a štátnych úradníkov a výkon súdnej moci v prípade ich nezákonného obohatenia. Priznať majú všetko podrobne vrátane majetku a účtov v zahraničí, darov a príjmov z podnikania. „Všetky tieto informácie musia byť kontrolovateľné. Priznať budú musieť nielen majetok vo svojom vlastníctve, ale aj ten, ktorý užívajú ako „vypožičaný“, povedal S. Mičev. Limit na majetkové pomery zmeníme z 35 násobku na 10 násobok minimálnej mzdy.

 

 Zákon chce SOLIDARITA sprísniť tak, aby úradníci a politici, ktorí nevysvetlia svoje príjmy, prišli o svoje miesto vo verejnej službe. Okrem toho bude zákon doplnený o ďalšiu zásadnú zmenu.  Majetok, o ktorom rozhodne súd, ako o neoprávnenom obohatení bez zdokladovania svojho pôvodu v majetkovom priznaní, prepadne štátu.

 

 Ďalšou zmenou zákona bude Zákon o preukazovaní pôvodu majektu. Hranicou  podania na prokuratúru bude nesúlad medzi majetkom a jeho preukázaním vo výške 200 násobku minimálnej mzdy a nie v súčasnosti 1500 násobku. „Podľa našej právnej úpravy bude mať každý bez preukázania pôvodu majetku možnosť odvedenia dane vo výške  50 % z jeho hodnoty. Ak ju nezaplatí, tento majetok prepadne celý v prospech štátu,“ povedal S. Mičev.

 

Téma politickej zodpovednosti patrí do širokej agendy strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby. Vo svojom programe deklaruje ďalšie zmeny, ktoré chce po zvolení do NR SR v prospech voličov presadiť. Medzi ne patri aj:

 

  • Zmena volebného systému, zvýšenie počtu volebných obvodov a zmenu usporiadania Národnej rady SR.
  • Zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov. Aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe.
  • Stanovenie jednotných metodických pravidiel pre zverejňované volebné prieskumy bez časového obmedzenia ich zverejňovania, s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na manipulácie v predvolebnom boji.
  • Platenie poslaneckých asistentov a prenájom poslaneckých kancelárií si budú hradiť priamo politické strany.
  • Zrušenie nežiaduceho priživovania sa poradenských firiem a neprimeraných platov a odstupného manažérov štátnych firiem.
  • Sprísnenie legislatívy zákona o majetkových pomeroch.

Majetkové priznanie Stanislava Mičeva aj vysvetlením pôvodu majetku: