Novinky

Výzva politickým stranám: HRÁDZA PROTI EXTRÉMIZMU 2020

Radikalizácia európskej politickej scény je dlhodobo znepokojujúca. Pripomína tridsiate roky minulého storočia, ktoré sú spojené s nástupom krajne pravicových politických síl fašistického a nacistického typu. Dnešné extrémistické pravicové sily sa z toho poučili a svoje skutočné zmýšľanie sa snažia skryť za clonu dodržiavania ústavy a legislatívnych pravidiel.

Faktom je, že fašisti sú na našej politickej scéne akceptovaní.. Nikomu nie je divné, že sa ich predstavitelia objavujú v televíznych diskusných reláciách. Nikto sa už nečuduje, keď sú vychvaľovaní za hlasovanie v NR SR. A už vôbec nikto sa nepozastavuje pri tom, že predseda v súčasnosti najsilnejšej politickej strany, relativizuje nenávistné výroky fašistického poslanca a spochybňuje rozhodnutia súdu. Napriek tomu, že je sám právnikom a tiež napriek tomu, že tá strana si hovorí - sociálno-demokratická.

Kam toto všetko môže zájsť? Domnievame sa, že je Slovensko na zásadnej spoločensko-morálnej križovatke.

Vyzývame preto všetkých volebných lídrov a predsedov politických strán a hnutí, ktorým je svätá naša mladá demokracia a sloboda, aby sa rázne dištancovali od fašistických politických strán. Aby sme spoločne ukázali voličom fašistov, že tieto strany nemajú miesto medzi demokratickými stranami v Národnej rade Slovenskej republiky. Ukážme im, že ich koaličný potenciál je absolútne nulový.

Vážení predstavitelia politických subjektov, kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020, pripojte sa k tejto výzve a vybudujme tak spolu Hrádzu proti extrémizmu.

 

Signatári výzvy:

Vladimír Strmeň, priamy účastník SNP                            

Stanislav Mičev, predseda strany SOLIDARITA- Hnutie pracujúcej chudoby, riaditeľ múzea SNP

Pavel Traubner, predstaviteľ židovskej náboženskej obce

Vojtech Kökény, rómsky aktivista

Deklarácia HRÁDZA PROTI EXTRÉMIZMU 2020

Ja ako volebný líder a predseda politickej strany či hnutia vyhlasujem,

že naša strana, hnutie alebo koalícia nebude po voľbách spolupracovať s extrémistickými stranami, nevytvoríme s nimi koalíciu ani nevytvoríme vládu s tichou podporou extrémistických strán.

Za extrémistické strany považujeme strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a Slovenské hnutie obrody.

 

Podpísaní predseda strany a líder kandidátky do parlamentných volieb 2020

 

Tlačová správa z Tlačovej konferencie zo dňa 13.12.2019:

 

Chcú vybudovať hrádzu proti extrémizmu a nevpustiť Kotlebovcov do parlamentu

 

 

V Banskej Bystrici, 13. decembra 2019

 

Zástupca židovskej komunity na Slovensku Pavel Traubner, priamy účastník SNP Vladimír Strmeň, rómsky aktivista Vojtech Kokony a riaditeľ Múzea SNP a predseda SOLIDARITY Stanislav Mičev spolu vyzývajú kandidujúce politické strany a hnutia do parlamentných volieb, aby deklarovali odmietnutie povolebnej spolupráce s fašistickými politickými stranami.

 

 Radikalizácia európskej politickej scény je podľa signatárov dlhodobo znepokojujúca. Pripomína tridsiate roky minulého storočia, ktoré sú spojené s nástupom krajne pravicových politických síl fašistického a nacistického typu. Dnešné extrémistické pravicové sily sa podľa nich z toho poučili: „Svoje skutočné zmýšľanie sa snažia skryť do pekne vyzerajúceho obalu. Voličom sa chcú zapáčiť zmeneným  akoby zmierlivým slovníkom, ktorým popierajú svoje dávnejšie extrémistické vyjadrenia a k sebe lákajú ľudí menej informovaných o ich pravých záujmoch,“ povedal riaditeľ Múzea SNP a predseda SOLIDARITY Stanislav Mičev.

 Podľa signatárov ide však len o strategický ťah pravicových extrémistov ako dostať k sebe čo najviac voličov a ako získať čo najväčší politický kapitál. „Ak by sa tieto strany a ľudia dostali k ešte väčšej moci, dovolili by sme fašizmu, aby sa vrátil a zosilnel. To nesmieme už nikdy dopustiť. Hanbím sa za to, že sú v našej spoločnosti tolerovaní a k dnešnému dňu neboli zakázaní,“ dodal známy neurológ univ. Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. a aktuálne držiteľ ocenenia ministra spravodlivosti za zvyšovanie povedomia o význame ľudských práv na Slovensku.

 Signatári upozorňujú na fakt, že fašisti sú na našej politickej scéne akceptovaní.  Nikomu nie je divné, že sa ich predstavitelia objavujú v televíznych diskusných reláciách. Nikto sa už nečuduje, keď sú vychvaľovaní za hlasovanie v NR SR. „A už vôbec nikto sa nepozastavuje pri tom, že predseda v súčasnosti najsilnejšej politickej strany, relativizuje nenávistné výroky fašistického poslanca a spochybňuje rozhodnutia súdu. Napriek tomu, že je sám právnikom a tiež napriek tomu, že tá strana si hovorí - sociálno-demokratická,“ povedal Stanislav Mičev.

 Všetci spoločne upozorňujú na to, že Slovensko je podľa nich na zásadnej spoločenskej križovatke.  Preto vyzývajú volebných lídrov a predsedov politických strán a hnutí, aby sa rázne dištancovali od fašistických politických strán a svojím podpisom podporili posolstvá deklarácie Hrádza proti extrémizmu.

 „V povstaní sme museli nasadiť svoje životy, aby sme fašistov vyhnali. A teraz sa musím pozerať na to, ako im mnohí otvárajú svoje dvere. Kam speje táto spoločnosť? Za toto sme nebojovali. Moju maminku s bratom fašisti hodili do horiaceho domu a teraz sa mám s ľuďmi rovnakého zmýšľania bratať? Nikdy. Pokiaľ budem žiť, budem s nimi bojovať a chrániť si tých, ktorým od nich hrozí nebezpečenstvo,“ povedal priamy účastník povstania, partizán, člen strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby  a najstarší kandidát do parlamentných volieb Vladimír Strmeň.

 Deklaráciu signatári doručia všetkým kandidujúcim stranám. „Je vecou cti a slušnosti voči ľuďom, čo za nás vo vojne položili svoje životy, aby ju politici podpísali čo najskôr. Iba tak sa najmä starší občania, ktorí zažili vojnu, prestanú báť budúcnosti Slovenska,“ povedal rómsky aktivista Vojtech Kököny.