Novinky

Dovolenka patrí zamestnancom

Dovolenka je nástrojom pre regeneráciu síl zamestnanca. Častokrát je však skôr prostriedkom náhrady výpadku nekompetentnej organizácie práce. Rozhodovanie o nej je v rukách zamestnávateľa. A to nie je správne.

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s päťtýždňovým rozsahom dovolenky pre všetkých s tým, že s jej väčšou časťou bude disponovať výlučne zamestnanec.