Novinky

Za 10 rokov žiadne zlepšenie v sociálnej oblasti

V rámci Indexu sociálnej spravodlivosti za rok 2019 sme sa v rámci OECD umiestnili na nelichotivom mieste. Nielenže sme na chvoste krajín V4, ale sme dokonca pod priemerom krajín OECD.
Index sociálnej spravodlivosti meria prevenciu chudoby, spravodlivé vzdelávanie, prístup na trh práce, sociálne začlenenie a boj proti diskriminácii, medzigeneračnú spravodlivosť a zdravie.

Najhoršie zistenie je, že za posledných 10 rokov sa u nás zvýšil celkový podiel ľudí ohrozených chudobou.

Spoločne s Maďarskom a Rumunskom patríme medzi päť krajín s najmenej spravodlivým rozdelením vzdelávacích príležitostí.

Toto má byť úspešný príbeh Slovenska? Úprimne môžeme závidieť Slovinsku a Česku, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke a predbehli napr. aj Nemecko.

Aké je riešenie?

Odporúčame politikom, aby sa išli porozprávať medzi ľudí na východ od Bratislavy a pochopia, že jediným riešením je prijať základnú tézu: ČLOVEK je viac ako ZISK!
Presne s touto tézou sme zostavovali aj náš program a pokiaľ chceme našu krajinu v indexe sociálnej spravodlivosti posunúť vyššie, voľte stranu 20 SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.