Novinky

Dôstojný plat v štátnej a verejnej službe

V súčasnosti sa bežne stáva, že zamestnancom štátnej a verejnej služby vychádza tabuľkový plat nižší ako je minimálna mzda. Zamestnávateľ tak dopláca do výšky minimálnej mzdy. Takýto stav pritom zamestnancom trvá aj celý pracovný život, čo má za následok odmietnutie odchodu do predčasného dôchodku a veľmi nízke dôchodky.

Neustále konflikty medzi tabuľkovými hodnotami a minimálnou mzdou ukončíme. Tabuľkové mzdy budú vždy začínať na úrovni minimálnej mzdy a od nej sa budú odvíjať stupne a triedy.

Po vzore podmienok stanovených minimálnych mzdových nárokov v súkromnej sfére strana SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby presadí indexáciu platových stupníc aj v štátnej a verejnej službe. Zavedieme model odmeňovania zohľadňujúci kvalifikačné požiadavky a náročnosť vykonávaných činností.