Novinky

V rámci Indexu sociálnej spravodlivosti za rok 2019 sme sa v rámci OECD umiestnili na nelichotivom mieste. Nielenže sme na chvoste krajín V4, ale sme dokonca pod priemerom krajín OECD.
Index sociálnej spravodlivosti meria prevenciu chudoby, spravodlivé vzdelávanie, prístup na trh práce, sociálne začlenenie a boj proti diskriminácii, medzigeneračnú spravodlivosť a zdravie.

Najhoršie zistenie je, že za posledných 10 rokov sa u nás zvýšil celkový podiel ľudí ohrozených chudobou.

Spoločne s Maďarskom a Rumunskom patríme medzi päť krajín s najmenej spravodlivým rozdelením vzdelávacích príležitostí.

Toto má byť úspešný príbeh Slovenska? Úprimne môžeme závidieť Slovinsku a Česku, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke a predbehli napr. aj Nemecko.

Aké je riešenie?

Odporúčame politikom, aby sa išli porozprávať medzi ľudí na východ od Bratislavy a pochopia, že jediným riešením je prijať základnú tézu: ČLOVEK je viac ako ZISK!
Presne s touto tézou sme zostavovali aj náš program a pokiaľ chceme našu krajinu v indexe sociálnej spravodlivosti posunúť vyššie, voľte stranu 20 SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Je veľmi vyčerpávajúce pracovať týždeň v noci, potom prísť domov, rýchlo pripraviť raňajky, vyprevadiť deti do školy, navariť, aby mali čo jesť, keď prídu domov, poprať, požehliť, upratať, zbehnúť na obecný úrad vybaviť občianske záležitosti, nakúpiť v obchode a na chvíľu si ľahnúť. Potom príde zase týždeň popoludňajších pracovných zmien, kedy nie je čas učiť sa s deťmi, ale je zato čas trpieť, akú známku prinesú zo školy. To nie je prorodinná politika.

Pracovať dopoludnia, aby sa popoludní mohla matka učiť s deťmi do 15 rokov ich veku a starať sa o ich výchovu a domácnosť, je tým najsprávnejším riešením. Takto má vyzerať zosúladenie pracovného a rodinného života.
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby prichádza s prísnejšími pravidlami pre zamestnávanie matiek, rodičov samostatne sa starajúcich o maloleté a mladistvé deti a osôb, ktorým je výchova takýchto detí zverená do starostlivosti.