Novinky

Je sociálny štát ten, ktorý nedokáže garantovať mesačný príjem?
Zamestnanci potravinového reťazca Kačka, šičky z ICA Sabinov a mnohí ďalší na vlastnej koži okúsili pravú tvár našej akože sociálnej spoločnosti. Ostať bez mesačného príjmu bolo a je pre mnohých nezabudnuteľným pocitom beznádeje. Z jednej strany nemá zamestnanec nijakú možnosť ovplyvniť podnikateľské aktivity ani hospodárenie firmy, z druhej strany práve on dopláca na nedokonalosť systému. Čas bez príjmu sa pre zamestnancov a ich rodiny nedá nazvať inak ako utrpením.

Preto prichádzame so zásadnými zmenami.

Ak firma zamestnancovi nevyplatí mzdu, štát sa už v mesiaci,
v ktorom sa mala mzda vyplatiť, postará o mesačný príjem zamestnanca. To zabezpečí SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby, ak ju zvolíte do parlamentu dostatočným počtom hlasov. Toto od pravicových politických milionárov nečakajte!

autor fotografie: zamestnanci firmy Kačka

Zamestnancovi patrí mzda, ktorá je vyjadrením špecifík jeho práce. Zaradenie zamestnanca do stupňov náročnosti práce vykonáva zamestnávateľ. Musí však zohľadňovať najmä zložitosť zamestnancom vykonávanej práce, odbornosť, zodpovednosť, záťaž a zvláštne požiadavky.

BLOG Július Kolenič: Sú predvolebné prieskumy zlé?

Našim cieľom je skoncovať s manipulatívnymi prieskumami. Stanovíme jednotné metodické pravidlá pre zverejňované volebné prieskumy, bez časového obmedzenia ich zverejňovania, s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na manipulácie v predvolebnom boji. Spolu dokážeme plány zmeniť na skutočnosť. My nie sme závislí na žiadnych milionároch, my plánujeme milionárov z politiky vysťahovať.
Viac sa dočítate v blogu nášho kandidáta na poslanca č. 7 Júliusa Koleniča: https://juliuskolenic.blog.sme.sk/c/523367/su-predvolebne-prieskumy-zle.html

Radikalizácia európskej politickej scény je dlhodobo znepokojujúca. Pripomína tridsiate roky minulého storočia, ktoré sú spojené s nástupom krajne pravicových politických síl fašistického a nacistického typu. Dnešné extrémistické pravicové sily sa z toho poučili a svoje skutočné zmýšľanie sa snažia skryť za clonu dodržiavania ústavy a legislatívnych pravidiel.

Faktom je, že fašisti sú na našej politickej scéne akceptovaní.. Nikomu nie je divné, že sa ich predstavitelia objavujú v televíznych diskusných reláciách. Nikto sa už nečuduje, keď sú vychvaľovaní za hlasovanie v NR SR. A už vôbec nikto sa nepozastavuje pri tom, že predseda v súčasnosti najsilnejšej politickej strany, relativizuje nenávistné výroky fašistického poslanca a spochybňuje rozhodnutia súdu. Napriek tomu, že je sám právnikom a tiež napriek tomu, že tá strana si hovorí - sociálno-demokratická.

Kam toto všetko môže zájsť? Domnievame sa, že je Slovensko na zásadnej spoločensko-morálnej križovatke.

Vyzývame preto všetkých volebných lídrov a predsedov politických strán a hnutí, ktorým je svätá naša mladá demokracia a sloboda, aby sa rázne dištancovali od fašistických politických strán. Aby sme spoločne ukázali voličom fašistov, že tieto strany nemajú miesto medzi demokratickými stranami v Národnej rade Slovenskej republiky. Ukážme im, že ich koaličný potenciál je absolútne nulový.

Vážení predstavitelia politických subjektov, kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020, pripojte sa k tejto výzve a vybudujme tak spolu Hrádzu proti extrémizmu.

 

Signatári výzvy:

Vladimír Strmeň, priamy účastník SNP                            

Stanislav Mičev, predseda strany SOLIDARITA- Hnutie pracujúcej chudoby, riaditeľ múzea SNP

Pavel Traubner, predstaviteľ židovskej náboženskej obce

Vojtech Kökény, rómsky aktivista