Ľudia

PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB Banská Bystrica, narodil sa v roku 1977, býva v Banskej Bystrici.

Od skončenia štúdia pôsobil v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako historik na rôznych pozíciách – zástupca riaditeľa, vedúci Historického oddelenia, vedúci Spoločenskovedného oddelenia, neskôr ako vedecký tajomník múzea pre vedu a výskum. V múzeu pôsobil aj ako vedúci odborov. V rokoch 2014 a 2018 bol zvolený za poslanca mesta Banská Bystrica. Je autorom veľkého množstva výstav a publikácií a podieľa sa prehlbovaní lokalpatriotizmu Slovenska. Aj vďaka nemu sa Slovensko  v roku 2019 stalo súčasťou veľkého medzinárodného projektu Európskej fuggerovskej cesty, kde spolupracuje s mestami z najvyspelejších európskych regiónov ako nemecké Bavorsko, či rakúske a talianske Tirolsko.